Skip to content

– Förvärvet av RA BYGG (Roland Anderssons Bygg Aktiebolag) passar väl in i vår strategi att skapa lönsam tillväxt med hjälp av tjänster inom Byggservice, säger Zenguns vd och koncernchef Ulf Jonsson. I och med förvärvet stärker vi vår position i Stockholm och breddar vårt erbjudande.

RA BYGG bedriver sin verksamhet i Stockholm med fokus på mindre entreprenader/byggservice, företrädesvis inom offentlig sektor. Försäljningen uppgår till cirka 250 miljoner kronor och antalet anställda är cirka 50.

– Att vi kan ta det här steget visar att Zengun är finansiellt starkt. Genom förvärvet öppnas nya möjligheter att utvinna skalfördelar i organisationen och för att ytterligare stärka marknadspositionen i Stockholm, säger Ulf Jonsson.

Zengun har genom förvärvet för avsikt att utveckla segmentet byggservice genom att skapa ett nytt affärsområde. Fokus kommer att vara mindre entreprenader, byggservice samt att erbjuda en effektiv och snabbfotad eftermarknadsorganisation.

– Våra företag kompletterar varandra mycket väl. Jag ser fram mot att utveckla RA BYGG inom Zengunkoncernen, säger Stefan Andersson vd för RA BYGG. Övertagandet sker efter konkurrensmyndighetens godkännande.

 

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Jonsson, vd och koncernchef +46 (0) 703690101
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 705806225
Stefan Andersson, vd RA BYGG +46 (0) 708505759

Zengun är ett företag som driver och drivs av projekt. Verksamheten bedrivs i Stockholm och bygger på att hjälpa andra att förverkliga sina drömmar genom att bygga deras fastigheter. Fokus är kommersiella fastigheter men produktportföljen breddas med bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Årlig omsättning uppgår till cirka 1,7 miljarder.

LADDA NER PDF:

Pressmeddelande-RA-BYGG-2018-01-19.pdf

Back To Top