Skip to content

Segulah IV L.P. (”Segulah”) har erbjudits och accepterat ett bud på 1.500.000 av sina aktier i Balco Group AB (”Balco”). Efter försäljningen uppgår Segulahs innehav till 2.579.373 aktier i Balco.

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:

Percy Calissendorff, Partner Segulah Advisor AB, +46 73 347 62 81

LADDA NER PDF:

Segulah-säljer-aktier-i-Balco.pdf

Back To Top