Skip to content

Segulah IV L.P. (”Segulah”) har erbjudits och accepterat ett bud på 280.000 av sina aktier i Balco Group AB (”Balco”). Efter försäljningen uppgår Segulahs innehav till 1.049.373 aktier i Balco.

För ytterligare information, vänligen besök www.segulah.se eller kontakta:
Percy Calissendorff, Partner, Segulah Advisor AB, +46 73 347 62 81

Back To Top