Skip to content

Segulah IV L.P. och minoritetsinvesterare har idag ingått avtal med KiiltoClean om försäljning av 100% av aktierna i CCS Healthcare Holding AB. KiiltoClean är en del av Kiilto, en familjeägd finländsk koncern som utvecklar, tillverkar och marknadsför hygien- och renlighetslösningar.

CCS Healthcare levererar hygien- och egenvårdsprodukter för den professionella business-to-business-marknaden och har en ledande position inom handhygien och ytdesinfektion på den skandinaviska marknaden. Bolaget har dessutom en stark marknadsposition inom portabla ögonsköljprodukter i Danmark och Tyskland.
Sedan Segulah IV förvärvade CCS Healthcare i maj 2011 har bolaget genomfört fyra tilläggsförvärv, främst inom hygienproduktsegmentet. I mars 2016 avyttrade CCS Health-care sin läkemedelsportfölj samt produkter under varumärket Clinomyn till Trimb

Healthcare. I januari 2019 avyttrade CCS Healthcare sin kosmetikverksamhet genom försäljning av kosmetikvarumärkena till Trimb Healthcare och tillverkningsanläggningen i Borlänge till Svenska Krämfabriken. Exkluderat den avyttrade kosmetikverksamheten genererade CCS Healthcare intäkter om cirka 440 mkr i 2018.

”CCS Healthcare har under de senaste åren genomgått en omfattande transformering av verksamheten och visat på hög och lönsam tillväxt. Till följd av den framgångsrika avyttringen av vår kosmetikaffär har samgåendet med Kiilto en uppenbar industriell logik, som nu skapar en Nordisk marknadsledare med starka tillväxtmöjligheter.”, säger CCS Health-cares vd Dario Aganovic.

”Vi är väldigt nöjda med hur CCS Healthcare har utvecklats under de senaste åren under den nuvarande ledningen. Vi är övertygade om att CCS Healthcare med Kiilto som ny ägare kommer fortsätta utvecklas och stärka sin ställning som ledande aktör på den skandinaviska och europeiska marknaden.”, säger Sebastian Ehrnrooth, ordförande Segulah Advisor AB.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Dario Aganovic, Koncernchef, CCS Healthcare, +46 72 555 11 01
Sebastian Ehrnrooth, Ordförande, Segulah Advisor AB, +46 73 360 42 05
Johan Möllerström, Director, Segulah Advisor AB, +46 72 543 79 11

LADDA NER PDF:

SEGULAH-93063-v8-Press_release_CCS_exit.pdf

Back To Top