Skip to content

Gabriel Urwitz, grundare och styrelseordförande i Segulah, lämnar som ordförande. Gabriel grundade Segulah 1994 och har haft rollen som VD och ordförande under 25 år. Gabriel förblir medlem av investeringskommittén under investeringsperioden för Segulah V. Han kommer även att fortsätta sina styrelseuppdrag i Segulahs portföljbolag.

Sebastian Ehrnrooth, som idag är Managing Partner och VD övertar rollen som styrelseordförande. Sebastian började på Segulah år 2000 som partner och har varit delaktig i ett stort antal förvärv i Segulah II, III, IV och V.
Marcus Planting-Bergloo, som idag är partner, blir ny Managing Partner och VD. Marcus började på Segulah 2007 och blev partner 2013. Han har varit delaktig i många av Segulahs framgångsrika förvärv, såsom Isaberg Rapid, SCAN COIN, Beerenberg, Oglaend Industries, Sandbäckens, Hermes Medical Solutions samt Segulahs senaste förvärv, Francks Kylindustri.

Dessa förändringar kommer att träda i kraft den 1 april 2019.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gabriel Urwitz, urwitz@segulah.se , +46 705 908 900
Sebastian Ehrnrooth, ehrnrooth@segulah.se, +46 733 604 205
Marcus Planting-Bergloo, planting@segulah.se , +46 702 291 185

LADDA NER PDF:

Segulah-fullföljer-generationsskifte-1.pdf

Back To Top