Skip to content

Sandbäckens är en ledande svensk VVS-entreprenör med en växande närvaro inom sprinklersystem och industriservice.

Sedan Sandbäckens grundades i 1993 som en lokal VVS-firma har Bolaget utvecklats starkt genom en unik strategi och ett starkt, växande regionalt nätverk. Bolaget finns i dag på 18 orter runt om i Sverige.

Segulah V investerade i Sandbäckens i maj 2016. Ambitionen med förvärvet är att stötta ledningen i den fortsatta tillväxten och konsolideringen av den svenska installationsmarknaden.

Fond: Segulah V
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2016
Omsättning: MSEK 1,411
Anställda: 733
VD: Mats Åström
Ordförande: Håkan Bergkvist
Styrelsemedlemmar: Charlotte Bergman, Lennart Kalén, Percy Calissendorff, Marcus Planting-Bergloo
Ägande: 71% via Segulah V
Ansvarig partner: Percy Calissendorff
Webbplats: www.sandbackens.se

Back To Top