Skip to content

Pelly Group är en nischproducent av funktionella förvaringskomponenter främst för köks- och garderobsmarknaderna.

Pelly Group grundandes på 1940-talet och är en väletablerad tillverkare med långsiktiga kunder och ett starkt fokus på innovation och produktutveckling.

Segulah V investerade i Pelly Group i juli 2018. Ambitionen med investeringen var att stödja ledningen i fortsatt organisk tillväxt och konsolidering av den nordiska marknaden.

 

Fond: Segulah V
Sektor: Verkstadsindustri
Förvärv: 2018
Omsättning: MSEK 422
Anställda: 308
VD: Sara Berglund
Ordförande: Stefan Jarbratt
Styrelsemedlemmar: Tomas Johansson, Andreas Renulf, Sebastian Ehrnrooth, Oskar Oxenstierna, Filip Nilsson (suppleant)
Ägande: 94% via Segulah V
Ansvarig partner: Sebastian Ehrnrooth
Webbplats: www.pellycomp.se

Back To Top