Skip to content

NVBS är en utmanare på den nordiska järnvägsinfrastrukturmarknaden som grundades 2012 av bröderna Daniel och David Skalin

NVBS har ett heltäckande MBEST erbjudande (mark, bana, el, signal, telekom) kombinerat med förstklassig projektledning fokuserat på tjänster inom både järnvägsprojekt och underhåll. Bolaget är aktivt på en marknad med stor tillväxt drivet av ett underliggande behov att underhålla och uppgradera järnvägsinfrastruktur. NVBS har ca 100 anställda och huvudkontor i Stockholm.

Segulah V investerade i NVBS i april 2020 för att tillsammans med grundare och ledning fortsätta att växa bolaget snabbare än marknaden genom både organisk tillväxt och M&A.

Fond: Segulah V
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2020
Omsättning: MSEK 330
Anställda: ca. 100
VD: David Skalin
Ordförande: Svante Hagman
Styrelsemedlemmar: Marcus Planting-Bergloo, Oskar Oxenstierna, Ove Bergkvist, Ingela Bendrot, Daniel Skalin
Ägande: 67% via Segulah V
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo
Webbplats: www.nvbs.se

Back To Top