Skip to content

IT-Total är en leverantör av säkra och hållbara IT-infrastrukturtjänster. Bolagets erbjudande inkluderar managerad IT, datacenter och hårdvara, mjukvarulicenser och relaterade IT-konsulttjänster.

IT-Total grundades 2011 och har uppvisat stark tillväxt de senaste åren. Bolaget har huvudkontor i Solna och cirka 85 anställda.

Segulah Fond V förvärvade en aktiemajoritet i IT-Total i juni 2019. Ambitionen med investeringen är att stödja bolaget i sin nästa tillväxtfas och strategiska utveckling. Segulah samarbetar med befintliga grundare och minoritetsaktieägare som har behållit ett aktieinnehav om 45% i bolaget.

Fond: Segulah V
Sektor: IT/Teknologi
Förvärv: 2019
Omsättning: MSEK 285
Anställda: 85
VD: Fredrik Franzén
Ordförande: Ulf Engerby
Styrelsemedlemmar: Christer Alm, Percy Calissendorff, Johan Möllerström
Ägande: 55% via Segulah V
Ansvarig partner: Percy Calissendorff
Webbplats: www.it-total.se

Back To Top