Skip to content

Hermes tillhandahåller system och programvara för att integrera, visualisera, bearbeta och arkivera bilddata från olika modaliteter inom molekylär bildframställning och radiologi.

Hermes grundades 1976 i Stockholm och är idag marknadsledande inom digital bilddiagnostik med produkter och lösningar som används i över 40 länder.

Segulah V investerade i Hermes i april 2016 med målsättningen att accelerera Bolagets fortsatta globala expansion.

Fond: Segulah V
Sektor: IT/Teknologi
Förvärv: 2016
Omsättning: MSEK 133
Anställda: 57
VD: Tom Francke
Ordförande: Sebastian Ehrnrooth
Styrelsemedlemmar: Anders Harrysson, Marcus Planting-Bergloo, Dario Aganovic, Nicolaj Zadruzny
Ägande: 81% via Segulah V
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo
Webbplats: www.hermesmedical.com

Back To Top