Skip to content

Francks Kylindustri är Sveriges ledande aktör inom industriell kyla.

Bolaget, som grundades 1950, har ca 200 anställda och huvudkontor i Norrköping. Med kontor på tio orter från Ludvika i norr till Helsingborg i söder utför Francks Kylindustri komplexa kylinstallationer inom en rad branscher.

Segulah V investerade i Francks Kylindustri i februari 2019. Ambitionen med investeringen är att tillsammans med en erfaren ledningsgrupp och kompetent styrelse växa bolaget både organiskt och genom strategiska förvärv.

Fond: Segulah V
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2019
Omsättning: MSEK 577
Anställda: ca 200
VD: Per Hannius
Ordförande: Tomas Johansson
Styrelsemedlemmar: Håkan Bergkvist, Marcus Planting-Bergloo, Daniel Andersson
Ägande: 95% via Segulah V
Ansvarig partner: Marcus Planting-Bergloo
Webbplats: www.franckskylindustri.se

Back To Top