Skip to content

Conapto driver två datacenter och ett recovery-center i Stockholmsområdet.

Bolaget, tidigare del av Sungard Availability Services, har sina rötter i Backupcentralen, som öppnade sitt första datacenter 1982. Sedan dess har bolaget utvecklats från att framförallt erbjuda recovery-tjänster till att idag fokusera på colocation och relaterade lösningar såsom connectivity och cloud access.

Segulah V investerade i Conapto i september 2018. Ambitionen med investeringen är att tillsammans med en erfaren ledningsgrupp och kompetent styrelse lansera en ny colocation-aktör med ett erbjudande anpassat för den svenska marknaden och därigenom accelerera Bolagets tillväxt.

Fond: Segulah V
Sektor: IT/Teknologi
Förvärv: 2018
Omsättning: MSEK 111
Anställda: 22
VD: Håkan Björklund
Ordförande: Ulf Engerby
Styrelsemedlemmar: Jenny Långström, Percy Calissendorff, Johan Möllerström
Ägande: 93% via Segulah V
Ansvarig partner: Percy Calissendorff
Webbplats: www.conapto.se

Back To Top