Skip to content

Beerenberg levererar servicelösningar till olje- och gassektorn, huvudsakligen på den norska kontinentalsockeln. Verksamheten omfattar ett brett utbud av tjänster inklusive ytbehandling, brandsäkerhet, isolering, arkitektur samt relaterade ingenjörs- och inspektionstjänster.

Med över 40 års erfarenhet i branschen säkerställer Beerenberg produktion av olja och gas genom innovativa lösningar.

Segulah IV L.P. investerade i Beerenberg i januari 2013. Ambitionen med förvärvet var att stödja fortsatt tillväxt i en nischmarknad med god potential, stöttat av underliggande makroekonomiska faktorer.

Fond: Segulah IV
Sektor: Företagstjänster
Förvärv: 2013
Omsättning: MNOK 2,210
Anställda: 1133
VD: Arild Apelthun
Ordförande: Ketil Lenning
Styrelsemedlemmar: Sebastian Ehrnrooth Ingelise Arntsen Svein Eggen Hilde Drønen Morten Walde
Ägande: 83% via Segulah IV L.P.
Ansvarig partner: Sebastian Ehrnrooth
Webbplats: www.beerenberg.com

Back To Top